UPO WF 6042 D

UPO WF 6042 D manual

(1)
 • 60
  °
  90
  °
  75
  °
  60
  °
  40
  °
  30
  °
  60
  °
  40
  °
  30
  °
  40
  °
  30
  °
  30
  °
  40
  °
  40
  °
  30
  °
  35
  °
  0
  START
  SM1738
  1
  SE
  TVÄTTMASKINENS HUVUDFUNKTIONER
  (när du följer dessa anvisningar utför tvättmaskinen det inställda tvättprogrammet)
  1. Öppna luckan (se avsnittet Användning av tvättmaskinen).
  2. Lägg i tvättgodset i tvättrumman och tryck igen luckan ordentligt.
  Varning! Tvättmaskinen får inte överbelastas. Tvättning av plagg som drar åt sig mycket vatten
  t.ex. mattor rekommenderas ej.
  3. Fyll på låglöddrande pulvertvättmedel och sköljmedel för automatiska tvättmaskiner i respektive delfack i
  tvättmedelsfacket (se avsnitt ANVÄNDNING AV TVÄTTMEDEL).
  4. Skjut in tvättmedelsfacket. OBS! Dra inte ut det när tvättmaskinen är igång eftersom det då kan läcka ut vatten.
  5. Tryck på PÅ/AV-knappen (A).
  6. Välj önskat program och temperatur efter typen av textilier som ska tvättas genom att vrida på programvredet
  (P)(se TABELLER ÖVER PROGRAM). Tryck sedan på startknappen (L) för att starta maskinen.
  OBS! När du vrider på programvredet visar displayen automatiskt tvättiden i minuter för det
  valda tvättprogrammet samt symbolen som talar om i vilket läge tvättningen påbörjas.
  Symbolen visar aktuellt läge i tvättprogrammet och ändras således under tvättprogrammets
  förlopp. När tvättprogrammet är avslutat visas texten END på displayen.
  7. Välj önskad centrifugeringshastighet genom att trycka på knappen (H) (se VARIABEL
  CENTRIFUGERINGSHASTIGHET).
  8. Välj tillvalsfunktioner med knapparna (C)(se TILLVALSFUNKTIONER). De nedtryckta knapparna tänds och
  tiden som visas på displayen varierar beroende på de inställda funktionerna.
  9. Tryck (om du så önskar) på knappen (I) (se KNAPP FÖR STARTFÖRDRÖJNING).
  10.Tryck på knappen (L) för att starta maskinen.
  11När tvättprogrammet är avslutat stänger du av tvättmaskinen genom att trycka på PÅ/AV-knappen (A).
  12.Öppna luckan och ta ut tvättgodset.
  13. Dra ut tvättmaskinens stickkontakt ur eluttaget med torra händer.
  14. Stäng vattenkranen.
  A PÅ/AV-knapp
  B Display
  C Tillvalsknappar
  H
  Knapp för val av centrifugeringshastighet
  L Startknapp
  I Knapp för startfördröjning
  P Program- och temperaturvred
  MODEL: MAXI 422 D • MAXI 623 D • WF 6042 D • MAXI 524 D • MAXI 523 D
  ANVÄNDNING AV TVÄTTMASKINEN
  WASH CYCLE:
  FÖRKLARING AV SYMBOLERNA PÅ DISPLAYEN:
  På displayen kan du se tvättprogrammets förlopp. När tvättprogrammet är avslutat
  slocknar samtliga symboler och texten END visas.
  P
  C
  B
  L
  A
  Maskinen kör förtvätt eller huvudtvätt.
  Maskinen sköljer.
  Maskinen centrifugerar.
  H
  I

Brug for hjælp?

Antal spørgsmål: 0

Har du et spørgsmål om UPO WF 6042 D eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her. Giv en klar og omfattende beskrivelse af problemet og dit spørgsmål. Jo flere oplysninger du giver om dit problem og dit spørgsmål, jo lettere er det for andre UPO WF 6042 D ejere at svare korrekt på dit spørgsmål.

Se manualen til UPO WF 6042 D her gratis. Denne vejledning hører under kategorien Vaskemaskiner og er blevet bedømt af 1 personer med et gennemsnit på en 8. Denne manual er tilgængelig på følgende sprog: Dansk, Engelsk, Svensk, Nordmand, Finsk. Har du et spørgsmål om UPO WF 6042 D eller har du brug for hjælp?

UPO WF 6042 D specifikationer

Mærke UPO
Model WF 6042 D
Produkt Vaskemaskine
Sprog Dansk, Engelsk, Svensk, Nordmand, Finsk
Filtype PDF

Relaterede produkter UPO WF 6042 D

  Relaterede produktmanualer

  Vaskemaskine UPO

  Ofte stillede spørgsmål

  Nedenfor finder du de hyppigst stillede spørgsmål om UPO WF 6042 D.

  Er dit spørgsmål ikke angivet? Stil dit spørgsmål her. Stil dit spørgsmål her

  Tilføj manual

  Har du en manual, som du gerne vil tilføje?