Tefal Pro Express Turbo GV8461 manual

Her kan du gratis se Tefal Pro Express Turbo GV8461 manual. Har du læst manualen, men fik du ikke besvaret dit spørgsmål? Så stil dit spørgsmål på denne side til andre Tefal Pro Express Turbo GV8461 ejere.

PRO EXPRESS
PRO EXPRESS TURBO ANTI-CALC
PRO EXPRESS TURBO
ANTI-CALC AUTOCLEAN*
DE * je nach Modell
EN * depending on model
FR * selon modèle
NL * al naar gelang het model
DA * afhængig af model
NO * avhengig av modell
SV * beroende på modell
FI * mallista riippuen
TR* modele göre
EL * ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ
PL * zale˝nie od modelu
CS * podle modelu
SK * v závislosti od modelu
SL * Odvisno od modela
HU * modelltŒl függŒen
HR * ovisno o modelu
RO * în func—ie de model
RU * в зависимости от
модели
UK *
{u}yz €v‰x~€xy}‰
BG * в зависимост от модела
www.tefal.com
DE
EN
FR
NL
DA
NO
SV
FI
TR
EL
PL
CS
SK
SL
HU
HR
RO
RU
UK
BG
1800129556 GV83XX-GV84XX E0 A11_110x154 25/03/13 14:43 Page1

Har du et spørgsmål om Tefal Pro Express Turbo GV8461?

Stil et spørgsmål, du har om Tefal Pro Express Turbo GV8461 til andre produktejere. Giv en klar og omfattende beskrivelse af dit problem. Jo bedre dit problem beskrives, jo lettere er det for andre Tefal Pro Express Turbo GV8461 ejere, at give dig et godt svar.