Kreator KRT706500 manual

Kreator KRT706500
7.8 · 1
PDF manual
 · 10 sider
Dansk
manualKreator KRT706500

KRT706500 NO

Copyright © 2019 VARO S i d e | 1 www.varo.com
1 BRUKSOMRÅDE ............................................................................. 3
2 BESKRIVELSE (FIG. 1) ................................................................... 3
3 PAKKENS INNHOLD ....................................................................... 3
4 SYMBOLFORKLARING .................................................................. 3
5 GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER .................................. 3
5.1 Arbeidsplassen ....................................................................................................... 4
5.2 Elektrisk sikkerhet .................................................................................................. 4
5.3 Personsikkerhet ...................................................................................................... 4
5.4 Vær nøyaktig og omhyggelig når du omgås elektroverktøy ................................ 4
5.5 Service ..................................................................................................................... 5

6 YTTERLIGERE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LASERE . 5

7 EKSTRA SIKKERHETSINSTRUKSER FOR BATTERIER ............. 5
8 BRUK ................................................................................................ 5
8.1 Knappene og deres funksjoner .............................................................................. 5
8.2 Skjerminstruksjoner (Fig. 2) ................................................................................... 6
8.3 Viktige punkter ........................................................................................................ 6
8.4 Innsetting/utskifting av batterier ............................................................................ 6
8.5 Igangsetting............................................................................................................. 6
8.6 Slå på og av ............................................................................................................. 6
8.7 Fremgangsmåte ved måling ................................................................................... 6
8.8 Måle enkelt-avstander ............................................................................................. 7
8.9 Kontinuerlig måling ................................................................................................ 7
8.10 Måling med pytagoras-funksjon............................................................................. 7
8.11 Måling med dobbel pytagoras-funksjon ................................................................ 7
8.12 Måling av område .................................................................................................... 7
8.13 Måling av volum ...................................................................................................... 7
8.14 Addisjons-måling .................................................................................................... 8
8.15 Subtraksjons-måling ............................................................................................... 8
8.16 Feilkoder .................................................................................................................. 8
9 VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING .............................................. 8

Se manualen til Kreator KRT706500 her gratis. Denne vejledning hører under kategorien Afstandsmålere og er blevet bedømt af 1 personer med et gennemsnit på en 7.8. Denne manual er tilgængelig på følgende sprog: Dansk. Har du et spørgsmål om Kreator KRT706500 eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her

Brug for hjælp?

Har du et spørgsmål vedrørende Kreator og svaret er ikke i manualen? Stil dit spørgsmål her. Giv en klar og udførlig beskrivelse af problemet og dit spørgsmål. Jo bedre dit problem beskrives, jo lettere er det for andre Kreator ejere, at give dig et godt svar.

Antal spørgsmål: 0

Generelt
Kreator
KRT706500
Afstandsmåler
Dansk
Brugermanual (PDF)

Kan du ikke finde svaret på dit spørgsmål i manualen? Du kan muligvis finde svaret på dit spørgsmål i ofte stillede spørgsmål her Kreator KRT706500 under.

Er dit spørgsmål ikke angivet? Stil dit spørgsmål her

Ingen resultater