Dualit 84135 manual

Til højre kan du finde Dualit 84135 manual. Hvis du har et spørgsmål om dit venligst lad os vide det, i bunden af denne side.

Mærke
Dualit
Model
84135
Produkt
Sprog
Engelsk, Svensk, Dansk, Nordmand, Finsk
Filtype
PDF
Websted
https://www.dualit.com/
SAFETY
PRECAUTIONS
READ ALL INSTRUCTIONS
bEFORE USINg ThE mILK FROThER.
Keep these instructions for future reference.












































use.














GB
SAVE ThESE
INSTRUCTIONS
bEFORE FIRST USE







Instruction Manual
GB
SIKKERhETS-
FORANSTALT-
NINgER
LES ALLE INSTRUKSENE
FøR DU TAR mELKESKUmmEREN I bRUK.

































































TA VARE PÅ
DISSE
INSTRUKSJO-
NENE
FøR PRODUKTET TAS I bRUK


 



I den hensikt å forbedre produktene forbeholder Dualit
Ltd. seg retten til å endre produktspesikasjonen uten
forhånds-varsel.
NO
INSTRUKSJONER Om bESKYTTELSE AV
mILJøET















In the interest of improving products, Dualit Ltd. reserves
the right to change the product specication without prior
notice.
INSTRUCTIONS ON ENVIRONmENT
PROTECTION








Dualit Limited County Oak Way Crawley West Sussex RH11 7ST Telephone: +44 (0) 1293 652 500 Facsimile: +44 (0) 1293 652 555 Email: info@dualit.com Web: www.dualit.com
EU0612






DK
FIN
SÄKERhETS-
FÖRESKRIFTER
LÄS ALLA ANVISNINgAR INNAN DU
ANVÄNDER mJÖLKSKUmmAREN.



















































 










SPARA DESSA
ANVISNINgAR
NOgA
INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN
FÖRSTA gÅNgEN







I syfte att förbättra produkter förbehåller sig Dualit Ltd.
rätten att ändra produktspecikationen utan
förvarning.
SV
ANVISNINgAR FÖR mILJÖSKYDD
















Brugsanvisning
DK

Käyttöohjeet
FIN

Bruksanvisning
NO

Bruksanvisning
SV
SIKKERhEDS-
FORANSTALT-
NINgER
LÆS ALLE ANVISNINgER,
INDEN mÆLKESKUmmEREN ANVENDES.































































gEm DENNE
bRUgSANVIS-
NINg
INDEN APPARATET bRUgES FøRSTE
gANg





Dualit Ltd. forbeholder sig ret til at ændre
produktspecikationen med henblik på at forbedre
produkterne uden forudgående varsel.
ANVISNINgER Om mILJøbESKYTTELSE












-


VAROTOImEN-
PITEET
LUE KAIKKI OhJEET ENNEN
mAIDONVAAhDOTTImEN KÄYTTÖÄ.





























































SÄILYTÄ NÄmÄ
OhJEET
ENNEN ENSImmÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA






Jotta Dualit Ltd. voisi edelleen kehittää tuotteitaan, se|
pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä
tietoja ilman ennakkoilmoitusta.
YmPÄRISTÖOhJEITA















Har du et spørgsmål om Dualit 84135?

Hvis du har et spørgsmål om "Dualit 84135"

Til salg på

Relaterade produkter: