D-Link ANT24-0501

D-Link ANT24-0501 manual

(1)
 • '/LQN6\VWHPV,QF$OOULJKWVUHVHUYHG7UDGHPDUNVRUUHJLVWHUHGWUDGHPDUNVDUHWKHSURSHUW\RIWKHLU
  UHVSHFWLYHKROGHUV6RIWZDUHDQGVSHFL¿FDWLRQVVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH
  7KLVSURGXFWLVFRPSDWLEOH
  ZLWK*+]ZLUHOHVV
  QHWZRUNLQJGHYLFHV
  &KHFN<RXU3DFNDJH&RQWHQWV
  ,IDQ\RIWKHDERYHLWHPVDUHPLVVLQJSOHDVHFRQWDFW\RXUUHVHOOHU
  7KHVHDUHWKHLWHPVLQFOXGHGZLWK\RXU$17
  $17$QWHQQDZLWKPFDEOH
  0RXQWLQJ$FFHVVRULHV6WLFNHUSODVWLF
  DQFKRUVVFUHZV
  5360$WR5371&DGDSWHU
   $OZD\VSODFHWKHDQWHQQDRQDÀDWRUVHFXUHVXUIDFH
   &RQFHDOLQJWKHDQWHQQDEHKLQGERRNVFDELQHWVRURWKHURI¿FHHTXLSPHQW
  PD\DIIHFWWKHSHUIRUPDQFHRIWKHZLUHOHVVQHWZRUN
   7KH DQWHQQD WUDQVPLVVLRQ UDQJH PD\ YDU\ DFFRUGLQJ WR GLIIHUHQW
  HQYLURQPHQWVRUDSSOLFDWLRQV
   7KLVDQWHQQDKDVDPDJQHWLFPHWHULDOHPEHGGHGLQVLGHWKDWPLJKWFDXVH
  GDPDJHWRVXUURXQGLQJREMHFWVLQFOXGLQJPHPRU\FDUGVWRUDJHGLVNV
  DQGFUHGLWFDUGVHWF3OHDVHHQVXUHWRNHHSWKHVHREMHFWVDWOHDVW
  FPDZD\IURPWKLVDQWHQQDWRDYRLGSRVVLEOHGDPDJH
  $17
  *+]G%L'LUHFWLRQDO
  ,QGRRU$QWHQQD
D-Link ANT24-0501

Brug for hjælp?

Antal spørgsmål: 0

Har du et spørgsmål om D-Link ANT24-0501 eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her. Giv en klar og omfattende beskrivelse af problemet og dit spørgsmål. Jo flere oplysninger du giver om dit problem og dit spørgsmål, jo lettere er det for andre D-Link ANT24-0501 ejere at svare korrekt på dit spørgsmål.

Se manualen til D-Link ANT24-0501 her gratis. Denne vejledning hører under kategorien Wifi antenner og er blevet bedømt af 1 personer med et gennemsnit på en 7.7. Denne manual er tilgængelig på følgende sprog: Engels, Pools. Har du et spørgsmål om D-Link ANT24-0501 eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her

D-Link ANT24-0501 specifikationer

Generelt
Mærke D-Link
Model ANT24-0501
Produkt Wifi antenne
EAN 790069287527
Sprog Engels, Pools
Filtype PDF
Præstation
Frekvensbånd 2.4 - 2.5 GHz
Niveau for antennestyrke (maks.) 5 dBi
Vægt & størrelser
Vægt 217 g
Bredde 120 mm
Dybde 120 mm
Højde 230 mm
Funktioner
Antenne type Omniretningsbestemt antenne
Antennestik type RP-SMA
Driftsbetingelser
Opbevaringstemperatur (T-T) -30 - 75 °C
Driftstemperatur (T-T) -20 - 65 °C

Ofte stillede spørgsmål

Nedenfor finder du de hyppigst stillede spørgsmål om D-Link ANT24-0501.

Er dit spørgsmål ikke angivet? Stil dit spørgsmål her

PDFmanualer.dk

Leder du efter en manual? PDFmanualer.dk sikrer, at du hurtigt kan finde den manual, du leder efter. Vores database indeholder mere end 1 million PDF-manualer fra mere end 10.000 mærker. Hver dag tilføjer vi de nyeste manualer, så du altid kan finde det produkt, du leder efter. Det er meget simpelt: du skal bare indtaste mærke og produkttype i søgefeltet og du kan straks se den manual du ønsker, online og gratis.

PDFmanualer.dk

© Copyright 2021 PDFmanualer.dk. Alle rettigheder forbeholdes.

Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det.

Læs mere