Cordo CRD S manual

Cordo CRD S
7.2 · 1
PDF manual
 · 2 sider
Engelsk
manualCordo CRD S
Algemene opmerkingen
Batterij: 1 lithium type 2032 3V
Wissel de batterij na 2 jaar of eerder
als de batterij zwakker wordt.
Batterijdeksel met muntstuk openen.
Batterij wisselen:
Noteer voor het wisselen van de batterij
de wielomtrek en de totaal afstand.
Let op + en -, bij het afnemen van het
deksel moet de + van de batterij
zichtbaar zijn.
Plaats de dichtingsring op de juiste manier.
Na het verwisselen van de batterij
moeten totaal afstand, wielomtrek en
klok opnieuw worden ingesteld.
De display gaat automatisch naar
instelling KMH/MPH.
Lege batterij na gebruik inleveren.
Garantie: hier geldende wettelijk
voorgeschreven garantiebepalingen.
General remarks
Battery: 1 lithium type 2032 3V
Change batteries after appr. 2 years or
as soon as the display fades.
Open the battery compartment cover
with a coin.
Changing battery:
Before changing take note of wheel
size and total distance.
Observe + and -, when battery
compartiment is open you should
see the + pole!
Refit rubber seal if detached.
After change of battery total distance,
wheel size and clock must be re-entered.
Set KMH/MPH is shown as first value
on the display.
Battery can be returned after use.
Warranty: the legal warranty regulations
are valid.

www.cordo.nl

C

ordo CRD S

Inhoud/Content:

Of/or

NL - Instructies voor gebruik Cordo CRD S

ENG - Instructions for use Cordo CRD S

2x
+ CR2032
batterij/ battery
1
5
4
2

Montage (NL)

1. Inhoud
computer
houder met sensor
2x rubber ring
houderplaat
magneet
batterij CR2032
2. Montage van de houder
De houder kan mbv een rubber ring
w
orden gemonteerd op de stuurbuis of op
de voorbouw. Het is mogelijk om, nadat
d
e 4 schroefjes zijn losgemaakt, de
h
ouderplaat 90º te draaien, waarbij de
contactpunten naar voren worden
g
emonteerd.
3. Plaatsen van de batterij
Open/sluit het batterij compartiment met
behulp van een muntstuk
Plaats de batterij met de + pool naar
boven (in het zicht)
4. Bevestigen van de fietscomputer
De computer wordt bevestigd door deze
in de richting van de klok in de houder te
d
raaien.
Om de computer uit de houder te nemen,
k
unt u deze tegen de klokrichting in losdraaien.
5
. Montage van de sensor
De sensor wordt aan dezelfde zijde als
d
e computer op de fiets gemonteerd
m
.b.v. de rubber ring.
Schroef de magneet aan een van de
s
paken.
De spaakmagneet moet tussen de lijnen
o
p de sensor passeren.
De afstand tussen magneet en sensor
mag maximaal 5 mm bedragen.

Assembly (ENG)

1. Content
computer
contactplate with sensor
2x rubber washer
base plate
magnet
battery CR2032
2. Assembling the contact plate
Can be fitted to the handlebar or
front structure using a rubber washer
To change the position, loosen the
b
aseplate, turn the contactplate 90º
and secure again with the contacts at
t
he front.
3
. Insert battery
Open/Close the battery compartment
using a coin.
Insert the battery with the + terminal
at the top.
4. Securing the bicycle computer
The computer is secured by turning it
i
n a clockwise direction.
To remove the computer, turn it in an
anti-clockwise direction.
5
. Fitting the sensor
The sensor should be secured on the
s
ame side as the computer contact-
plate using a rubber washer.
Screw the magnet onto the spokes.
Align the centre of the magnet to the
m
ark on the sensor.
The distance between the magnet and
t
he sensor should not exceed 5 mm.
T
echnische gegevens (NL)
Wielomtrek bereik 10 – 3999 mm
Standaard instelling 2155 mm
Batterij type CR 3032
Gebruiks temperatuur 0 - 40º C
Energie
besparingsfunctie 5 min. na laatste
wielsignaal
Auto start via bedienenknop
of wielsignaal
Waarschuwing
Stel uw Cordo CRD S fietscomputer niet
bloot aan direct zonlicht wanneer deze
niet wordt gebruikt
Open nooit uw Cordo CRD S
fietscomputer, sensor of magneet
Controleer met regelmaat de positie
van de spaakmagneet en sensor
T
echnical data (ENG)
Wheel circumference 10 – 3999 mm
Default wheel
circumference setting 2155 mm
Battery type CR 3032
Operating
temperature 0 - 40 º C
Energy saving mode after 5 min. inactivity
W
ake
-up
via push-button or
signal input
Warning
Do not expose your Cordo CRD S bicycle
computer to direct sunlight when not in use
Do not open your Cordo CRD S bicycle
computer, sensor or magnet
Check the position of the sensor and
magnet at regular intervals
Display indicatoren
Sensor activiteit
Energiebesparingsfunctie wordt geactiveerd
5 minuten na laatste activiteit.
Display indicators
Sensor activity
Energy saving mode activated after 5
minutes inactivity
.

Se manualen til Cordo CRD S her gratis. Denne vejledning hører under kategorien cykelcomputere og er blevet bedømt af 1 personer med et gennemsnit på en 7.2. Denne manual er tilgængelig på følgende sprog: Engelsk. Har du et spørgsmål om Cordo CRD S eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her

Brug for hjælp?

Har du et spørgsmål vedrørende Cordo og svaret er ikke i manualen? Stil dit spørgsmål her. Giv en klar og udførlig beskrivelse af problemet og dit spørgsmål. Jo bedre dit problem beskrives, jo lettere er det for andre Cordo ejere, at give dig et godt svar.

Antal spørgsmål: 0

Generelt
Cordo
CRD S
cykelcomputer
Engelsk
Brugermanual (PDF)

Kan du ikke finde svaret på dit spørgsmål i manualen? Du kan muligvis finde svaret på dit spørgsmål i ofte stillede spørgsmål her Cordo CRD S under.

Er dit spørgsmål ikke angivet? Stil dit spørgsmål her

Ingen resultater